Prednosti celoletne reje na pašniku je predvsem v nižjih stroških kot pri hlevski reji. Celoletna reja na pašniku je sistem pri katerem živali skozi vse leto bivajo na pašniku. Podaljševanje sezone pozno v jesen in prezimovanje na pašnikih je eden bolj donosnih načinov v prireji mesa na travnatem svetu. Gibanje živali na pašniku povečuje njihovo splošno odpornost in pozitivno vpliva na zdravje gibalnih organov. Stroški pri takem kmetovanju so nižji, ker so živali zunaj hleva, krmijo se zunaj na krmišču. Ta način reje zahteva manj dela, zmanjšajo se tudi stroški priprave in skladiščenje krme. Odpade tudi nastiljanje in kidanje gnoja. Živalim je udobneje kot v hlevu, kar pripomore k boljšemu zdravju. Ta reja je tudi eden od načinov, kako omejiti zaraščanje kmetijskih površin tam, kjer intenzivnejša prireja zaradi slabih pogojev kmetovanja ni možna.
Živali so znane po dolgi dlaki in izstopajočih rogovih, kar jim daje unikaten in naraven videz. Govedo je cenjeno zaradi izjemne prilagodljivosti vremenskim razmeram. V sušnem obdobju, ko je veliko pomanjkanje krme, se živali na pašniku obnašajo varčno in skromno. Tudi prezimujejo na pašniku, čeprav imajo ponekod na voljo tudi hlev. Krave brez zapletov telijo na prostem tudi pri temperaturi -20°C in imajo zelo močan materinski nagon. Ženske predstavnice pasme merijo v višino okli 110-120 cm, in tehtajo od 450 do 550 kg. Moški pa v višino dosežejo od 125 do 135 cm in so težki od 650 do 750 kg.
Za obrambo proti mrazu, dežju, vročini in parazitom je celotno telo pokrito z kožuhom z gosto spodnjo kratko in zgornjo dolgo dlako. Dlaka je lahko v različnih barvah (rdeča, rumena, siva, črna, progasta, …) Parklji so trdi in močni. Zaželjena je redna nega parkljev. Biki imajo tipičen izobčen mišičasti tilnik pokrit z bogato dlako, pri kravah pa je med glavo in pleči ravna linija. V skromnih razmerah je govedo pozno zrelo. Krave telijo prvo tele pri starosti 40 mesecev. Živali ženskega spola pa so lahko spolno zrele že pri šestih mesecih (odvisno od prehrane). S petimi leti so živali popolnoma zrele in odrasle. Krave telijo enkrat na leto oz. je doba med telitvama pri prosti reji nekje 400 dni. Telijo lahko v vsakem letnem času, tudi v največjem mrazu. Porodi so lahki, brez komplikacij, tele pa stoji že po kakšni uri. Prvo tele, ki se je skotilo pri nas, je bilo skoteno v decembru leta 2008 in to zunaj. Teleta ob skotitvi tehtajo okrog 25 kg, imajo pa krajšo dlako od starejših krav.
Lastnosti goveda so: dolga dlaka in veliki rogovi, debela koža (dobra zaščita pred slabim vremenom, ter plenilci volkovi, medvedi), skozi celo leto na paši, ne potrebuje hleva, ne potrebuje molže, tele nadomesti molzni stroj, teli brez težav in brez pomoči živinozdravnika, močne materinske lastnosti in visoka plodnost, reja brez težav in z minimalnim delom, je zelo skromno in je zadovoljno tudi s pašo ali krmo slabše kakovosti, oskrbuje se na neobdelanih površinah, ne uničuje ruše, ampak jo izboljšuje, teli pri nizkih temperaturah, tudi pri -20°C.
© Ekološka kmetija Hornberg - Rogati Hrib Vasja Marinč 2021 - www.kocevska.com